Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen

28-7-2015

​Voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes

Enkele pilotscholen hebben PTA's ter beschikking gesteld. Een daarvan is PTA WB 6V 16

Dit PTA betreft de leerlingen die in 2016 eindexamen doen. De school heeft er voor gekozen om in 6 VWO drie PTA-toetsen af te nemen en daarnaast het gemiddelde van de toetsen uit de voorexamenklas mee te laten tellen bij de berekening van heet SE-cijfer.
De drie toetsen duren alle drie even lang, 100 minuten. De laatste toets omvat de totale examenstof, tegelijkertijd dus een voorbereiding voor het CE. De school heeft er dus ook voor gekozen om meer onderwerpen in het PTA te toetsen dan wettelijk is voorgeschreven.

Een ander PTA is PTA ath 6 wis B sept 14.

Dit PTA betreft alleen 6 VWO en is nog afgestemd op het pilotprogramma van cTWO. De school heeft er voor gekozen om, naast de schriftelijke toetsen, de leerlingen te laten deelnemen aan de Wiskunde B-dag en het resultaat daarvan (in beperkte mate) te laten meetellen bij de berekening van het SE-cijfer. Daarmee kunnen vaardigheden worden getoetst die in een schriftelijke toets niet of niet goed toetsbaar zijn. In de laatste PTA-toets zijn de onderwerpen van de eerste PTA-toets nogmaals opgenomen.

 

Naast dit PTA zijn hier ook PTA ath 6 wisB sept 12 en PTA Wiskunde B vwo pilot beschikbaar.

​​​​​​Digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma

Met het PTA legt de docent (sectie, school) verantwoording af over de keuzes die gemaakt zijn. Het is dus van belang dat de sectie er zeker van is of met alles rekening is gehouden. Om na te gaan of dit het geval is, heeft SLO een checklist ontwikkeld die u stapsgewijs langs alle punten leidt die van belang zijn bij de inrichting van het schoolexamenprogramma. De checklist voor wiskunde B vwo komt binnenkort via deze pagina beschikbaar.