Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Specifieke aandachtspunten

28-7-2015

​​​​​​​​​​In dit deel van de handreiking vindt u informatie over ee​n aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen.

Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

  • standpunten van cTWO 
  • kernconcepten
  • wiskundige denkactiviteiten (WDA)

De rol van ICT

De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Voorkennis

Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.