Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

24-6-2015

​​​​​​​​​​​In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking

Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. ​​

Positie van het vak in de tweede fase ​​​​

Een korte beschrijving van de positie die het vak wiskunde B vwo​​ inneemt in de profielen van de tweede fase van het havo-vwo.