Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inhoud van het examenprogramma wiskunde B vwo

25-6-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​In de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE. 

De kolom 'in CE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst kunnen worden in het CE.
De kolom 'moet in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst moeten worden in het SE. Dat is dus een verplichting bij de invulling van het SE.
De kolom 'mag in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst mogen worden in het SE, maar dat hoeft niet. De keuze daarvoor is aan de school.
De vaardigheden uit domein A worden in het CE alleen in samenhang met de andere domeinen getoetst.

Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk Het PTA van deze handreiking.

​Het examenprogramma wiskunde B vwo met de verdeling van de stof tussen CE en SE.

DomeinSubdomeinin CEmoet in SEmag in SE
A VaardighedenA1: Algemene vaardigheden​XX 
A2: Profielspecifieke vaardigheden  XX 
A3: Wiskundige vaardighedenXX ​​
B Functies, grafieken en vergelijkingenB1: Formules en functiesX X
B2: StandaardfunctiesX X
B3: Functies en grafiekenX X
B4: Inverse functiesX X
B5: Vergelijkingen en ongelijkhedenX X
B6: Asymptoten en limietgedrag van functiesX X
C Differentiaal- en integraalrekeningC1: Afgeleide functiesX X
C2: Technieken voor differentiërenX  X​ 
C2: IntegraalrekeningX X
D: Goniometrische functies X X
E Meetkunde met coördinatenE1: Meetkundige vaardighedenXX 
E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkundeX X
E3: Vectoren en inproductX X
E4: ToepassingenX X
F: Keuzeonderwerpen  X 


​Alle subdomeinen zijn in de vorm van een globale eindterm omschreven. Een volledig overzicht van deze globale eindtermen vindt u bijlage 1 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B vwo

Van het CE-deel van het examenprogramma zijn de globale eindtermen nader gespecificeerd. Deze specificaties zijn bindend. Een beschrijving van deze specificaties vindt u in hoofdstuk 2 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B vwo

In het hoofdstuk De onderdelen van het schoolexamen​​ van deze handreiking vindt u meer informatie over de verplichte (sub)domeinen van het SE.​​​