Concept-contextvenster : zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs 1090814-10-2013 16:06:10291http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Lucia Bruning;Berenice MichelsAandacht voor concepten en contexten is een uitgangspunt geweest bij de vernieuwing van de examenprogramma's van de bètavakken, economie en maatschappijwetenschappen.Alhoewel er verschillende visies en uitwerkingen zijn als het gaat om het werken met concepten en contexten, hebben ze gemeenschappelijk dat er groot belang wordt gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt. Pdf-bestand
Maatschappelijk Verantwoord : instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie1121911-6-2015 14:34:4553http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Jeroen BronDeze publicatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om te bepalen of en in hoeverre een school de mogelijkheden benut om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren. Het instrument is ontworpen als startpunt van beleidsontwikkeling voor burgerschap. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten van burgerschap. Die dialoog kan uitmonden in het stellen van doelen en het maken van een planning. Om al de opgenomen aspecten te behandelen is expertise nodig van verschillende actoren in de school: de schoolleiding en teamleden vullen elkaar daarbij aan. Pdf-bestand
Agendaoverzicht101522-9-2018 23:56:04htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding63222-9-2018 23:56:0477htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde B vwo63322-9-2018 23:56:04274htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen ..... Website artikelpagina
Het PTA63422-9-2018 23:56:0487htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiskunde B vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen63522-9-2018 23:56:0489htmlFalseaspx​Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde B vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B vwo geen ....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken63622-9-2018 23:56:04126htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking63722-9-2018 23:56:0433htmlFalseaspx​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde,scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO ....Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase63822-9-2018 23:56:049htmlFalseaspx​Het vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. Het neemt daar plaats in naast natuurkunde, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit wiskunde D, biologie, informatica en natuur, leven & technologie. In de profielWebsite artikelpagina