Positie van het vak in de tweede fase63813-11-2017 00:56:11htmlFalseaspx​Het vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. Het neemt daar plaats in naast natuurkunde, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit wiskunde D, biologie, informatica en natuur, leven & technologie. In de profielWebsite artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde B vwo63913-11-2017 00:56:11htmlFalseaspx​In de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.....Website artikelpagina
Voorkennis64213-11-2017 00:56:11htmlFalseaspx​​​​​​​​In oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussend​oelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus .....Website artikelpagina
Opzet en indeling PTA64413-11-2017 00:56:11htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document....Website artikelpagina
Meer over afstemming65013-11-2017 00:56:11htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie Wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten100513-11-2017 00:56:11htmlFalseaspx​​​​​​​​​​In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over ee​n aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht .....Website artikelpagina
Agendaoverzicht101513-11-2017 00:56:11htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding63213-11-2017 00:56:1133htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde B vwo63313-11-2017 00:56:1189htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen ..... Website artikelpagina
Het PTA63413-11-2017 00:56:1154htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiskunde B vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina