Nieuwsoverzicht101614-9-2019 23:56:18htmlFalseaspxWelkomstpagina
Inleiding63214-9-2019 23:56:18117htmlFalseaspxIn dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. - Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking. Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. - Positie van het vak ........Website artikelpagina
Het examenprogramma wiskunde B vwo63314-9-2019 23:56:18468htmlFalseaspxHet eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen ..... Website artikelpagina
Het PTA63414-9-2019 23:56:18178htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiskunde B vwo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting .....Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen63514-9-2019 23:56:18166htmlFalseaspx​Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde B vwo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B vwo geen ....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken63614-9-2019 23:56:18172htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking63714-9-2019 23:56:1842htmlFalseaspx​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde,scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO ....Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase63814-9-2019 23:56:1827htmlFalseaspx​Het vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. Het neemt daar plaats in naast natuurkunde, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit wiskunde D, biologie, informatica en natuur, leven & technologie. In de profielWebsite artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde B vwo63914-9-2019 23:56:18210htmlFalseaspx​In de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.....Website artikelpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe programma64014-9-2019 23:56:1889htmlFalseaspx​Een vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst.....Website artikelpagina